Usluge video snimanja i produkcije

Odaberite paket za vas zavisno od vaših potreba. Ako želite drugačiji paket možete na kontaktirate za upit cijene.
Start
350KM
(cijene su bez PDV-a)
Do 60 sekundi promo spot
2h angažovanja
Full HD kvaliteta
2 lokacije
Troškovi putovanja nisu uračunati
Naručite
Standard
600KM
(cijene su bez PDV-a)
Do 60 sekundi promo spot
6h angažovanja
Full HD kvaliteta
2 lokacije
Troškovi putovanja nisu uračunati
Naruči
PRO
1500KM
(cijene su bez PDV-a)
Promo spot do 3min
8h angažovanja
Do 2 statista u spotu
Full HD kvaliteta
Troškovi putovanja nisu uračunati
Naruči