3D Vizualizacija - Paketi

  • 1

    Odaberite paket digitalnog marketinga

  • 2

    Lični podaci

  • 3

    Potvrda

1/3

Odaberite paket digitalnog marketinga

Start paket - 500KM / do 50m2

- Izlazak na teren (do 30km)

- Izrada idejnog rješenja

- 3D render slika prostorije(1 po prostoriji)

- Skice namještaja

- 2 revizije projekta

Standard paket - 20M po m2

- Za prostore preko 50m2

- Izlazak na teren (do 50km)

- 3D render slika prostorije(2 po prostoriji)

- Skice namještaja i proračun troškova

- 2 revizije projekta

PRO paket - 40KM po m2

- Za prostore preko 50m2

- Izlazak na teren (do 100km)

- 3D render slika prostorije (5 po prostoriji)

- Skice namještaja i proračun troškova

- 2 revizije projekta

- Praćenje završnih radovaJoš samo jedan klik! Završite proces kupovine paketa za izradu vaše web stranice klikom na "Naruči". Ubrzo ćemo vas kontaktirati na vaš mail ili broj telefona.

Odgovorite na ovo pitanje za nastavak