3D Vizualizacija - Paketi

Odaberite paket za vas zavisno od vaših potreba. Ako želite drugačiji paket možete na kontaktirate za upit cijene.
Start
500KM
do 50m2 (cijene su bez PDV-a)
Izlazak na teren (do 30km)
Izrada idejnog rješenja
3D render slika prostorije(1 po prostoriji)
Skice namještaja
2 revizije projekta
Naručite
Standard
20KM
po m2 (cijene su bez PDV-a)
Za prostore preko 50m2
Izlazak na teren (do 50km)
3D render slika prostorije(2 po prostoriji)
Skice namještaja i proračun troškova
2 revizije projekta
Naruči
PRO
40KM
po m2 (cijene su bez PDV-a)
Za prostore preko 50m2
Izlazak na teren (do 100km)
3D render slika prostorije (5 po prostoriji)
Skice namještaja i proračun troškova
Praćenje završnih radova
Naruči