Digitalni Marketing - Paketi

Odaberite paket za vas zavisno od vaših potreba. Ako želite drugačiji paket možete na kontaktirate za upit cijene.
Start
350KM
Mjesečno (cijene su bez PDV-a)
Početna konfiguracija profila
2 objave sedmično (feed+story)
Redizajn Facebook covera
Vođenje plaćenog reklamiranja
Ugovor se potpisuje na 12 mjeseci
Naručite
Standard
550KM
Mjesečno (cijene su bez PDV-a)
Početna konfiguracija profila
Fotografisanje / Snimanje
2 objave sedmično
Redizajn Facebook covera
Vođenje plaćenog reklamiranja
Ugovor se potpisuje na 12 mjeseci
Naruči
PRO
1000KM
Mjesečno (cijene su bez PDV-a)
Početna konfiguracija profila
Fotografisanje / Snimanje
3 objave sedmično
Redizajn Facebook covera
Vođenje plaćenog reklamiranja
Ugovor se potpisuje na 12 mjeseci
Naruči